کاربران فعال

 1. 35,566

  Frobary

  Ahh... The wonders of modern medicine, مرد, محل سکونت: Albion
  ارسال ها:
  26,126
  تشکر شده:
  35,566
 2. 28,186

  Sunderland

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Shahin Shahr
  ارسال ها:
  3,083
  تشکر شده:
  28,186
 3. 21,135

  LiFE iS 5TrAnG3

  ⏎千ㄖ尺 乇ᐯ乇尺, مرد, 23, محل سکونت: Iѕƒαнαη
  ارسال ها:
  7,417
  تشکر شده:
  21,135
 4. 20,186

  Cloud Strife

  Well-Known Member, مرد, 29, محل سکونت: آلانان دژ
  ارسال ها:
  12,171
  تشکر شده:
  20,186
 5. 20,140

  FUTURE

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Tehran
  ارسال ها:
  2,154
  تشکر شده:
  20,140
 6. 14,811

  Akiba

  king of the majestic oceans of the world, مرد, 24, محل سکونت: Q8
  ارسال ها:
  13,026
  تشکر شده:
  14,811
 7. 14,009

  Dinosaur

  Well-Known Member, 30
  ارسال ها:
  15,633
  تشکر شده:
  14,009
 8. 13,222

  NaViiDii

  God Of War, مرد, 28, محل سکونت: PlayStation Network
  ارسال ها:
  12,162
  تشکر شده:
  13,222
 9. 12,568

  voldmort

  Well-Known Member, مرد, 30, محل سکونت: DItRoIT CItY
  ارسال ها:
  2,691
  تشکر شده:
  12,568
 10. 11,837

  Safety & Peace

  Я!5Ξ UP, 25, محل سکونت: کرمان
  ارسال ها:
  11,180
  تشکر شده:
  11,837
 11. 11,811

  Romell

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Rain city
  ارسال ها:
  3,384
  تشکر شده:
  11,811
 12. 10,293

  Sɯαsƚikα

  April 26 , 2016, مرد, محل سکونت: Inferno
  ارسال ها:
  5,158
  تشکر شده:
  10,293
 13. 9,875

  vaan 2

  Well-Known Member, مرد, 31, محل سکونت: Rabenaster
  ارسال ها:
  5,303
  تشکر شده:
  9,875
 14. 9,703

  Dante Never Cry

  The Awakening Dragon, مرد, محل سکونت: Purgatory
  ارسال ها:
  9,329
  تشکر شده:
  9,703
 15. 9,279

  .Amirone

  ゴースト オブ ツシマ, 31
  ارسال ها:
  1,550
  تشکر شده:
  9,279
 16. 9,228

  armin_shadow

  A New Era Begins, محل سکونت: شاهي
  ارسال ها:
  2,790
  تشکر شده:
  9,228
 17. 9,036

  Kaine

  Kuraudo Sutoraifu, محل سکونت: nibelheim
  ارسال ها:
  9,088
  تشکر شده:
  9,036
 18. 8,776

  Outer Heaven

  January 25, 2019, مرد, محل سکونت: Mother Base
  ارسال ها:
  3,126
  تشکر شده:
  8,776
 19. 8,599

  NaRiiMaN

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Chaos Realm
  ارسال ها:
  2,338
  تشکر شده:
  8,599
 20. 8,429

  SPRADA

  Well-Known Member, مرد, محل سکونت: Witcher 3
  ارسال ها:
  2,648
  تشکر شده:
  8,429