اخبار پیرامون بازی ها و صنعت بازی سازی

  1. نمایشگاه ها و کنفرانس های خبری

    کلیه اخبار پیرامون مراسم و نمایشگاه های بازی همچون TGS ،E3، ... که هر ساله برگزار می شود
    465
    78,684
    RSS